METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE    
    58   Založniške storitve
   
    59   Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
   
    60   Predvajanje radijskih in televizijskih programov
   
    61   Telekomunikacijske storitve
   
    62   Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane storitve
   
    63   Informacijske storitve
   

Page 1/1  
Top