METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   GOSTINSKE STORITVE    
    55   Nastanitvene storitve    
       55.1   Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
   
       55.2   Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
   
       55.3   Storitve taborov, avtokampov
   
       55.9   Druge nastanitve
   

Page 1/1  
Top