METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   GOSTINSKE STORITVE    
    55   Nastanitvene storitve
   
    56   Strežba jedi in pijač
   

Page 1/1  
Top