METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   PREVOZNE STORITVE IN SKLADIŠČENJE    
    49   Kopenski prevoz; cevovodni transport
   
    50   Vodni prevoz
   
    51   Zračni prevoz
   
    52   Skladiščenje in spremljajoče prometne storitve
   
    53   Poštne in kurirske storitve
   

Page 1/1  
Top