METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA; POPRAVILA MOTORNIH VOZIL    
    47   Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles    
       47.0   Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles
   

Page 1/1  
Top