METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE    
    41   Stavbe in gradnja stavb
   
    42   Inženirski objekti in gradnja inženirskih objektov
   
    43   Specializirana gradbena dela
   

Page 1/1  
Top