METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA    
    36   Voda; obdelava vode in oskrba z njo
   
    37   Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato
   
    38   Zbiranje, odvoz in ravnaje z odpadki; reciklaža
   
    39   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
   

Page 1/1  
Top