METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO    
    35   Oskrba z električno energijo, plinom in paro
   

Page 1/1  
Top