METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI    
    32   Drugi izdelki    
       32.1   Nakit, bižuterija in podobni izdelki
   
       32.2   Glasbila
   
       32.3   Športna oprema
   
       32.4   Rekviziti za igre in igrače
   
       32.5   Medicinski instrumenti, naprave in pripomočki
   
       32.9   Drugi končni izdelki, d. n.
   

Page 1/1  
Top