METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI    
    10   Živila    
       10.1   Konzervirano meso in mesni izdelki
   
       10.2   Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci
   
       10.3   Predelano in konzervirano sadje in zelenjava
   
       10.4   Rastlinska olja in maščobe ter olja in maščobe živalskega izvora
   
       10.5   Mlečni izdelki
   
       10.6   Mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki
   
       10.7   Pekarski izdelki in testenine
   
       10.8   Druga živila
   
       10.9   Pripravljena krmila
   

Page 1/1  
Top