METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI    
    10   Živila
   
    11   Pijače
   
    12   Tobačni izdelki
   
    13   Tekstil
   
    14   Oblačila
   
    15   Usnje, usnjeni in sorodni izdelki
   
    16   Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski izdelki
   
    17   Papir in izdelki iz papirja
   
    18   Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa
   
    19   Koks in naftni derivati
   
    20   Kemikalije in kemični izdelki
   
    21   Farmacevtske surovine in preparati
   
    22   Izdelki iz gume in plastičnih mas
   
    23   Drugi nekovinski mineralni izdelki
   
    24   Kovine
   
    25   Kovinski izdelki, razen strojev in naprav
   
    26   Računalniki, elektronski in optični izdelki
   
    27   Električne naprave
   
    28   Stroji in naprave d. n.
   
    29   Motorna vozila, prikolice in polprikolice
   
    30   Druga vozila in plovila
   
    31   Pohištvo
   
    32   Drugi izdelki
   
    33   Popravila in montaža strojev in naprav
   

Page 1/1  
Top