METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDE IN KAMNINE    
    05   Premog in lignit
   
    06   Surova nafta in zemeljski plin
   
    07   Rude
   
    08   Rudnine in kamnine
   
    09   Storitve za rudarstvo
   

Page 1/1  
Top