METADATA
Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUSE ALE AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI PESCUITULUI
   
B   INDUSTRII EXTRACTIVE
   
C   PRODUSE FABRICATE
   
D   ELECTRICITATE, GAZ, ABURI ȘI AER CONDIȚIONAT
   
E   DISTRIBUȚIA APEI; SERVICII DE CANALIZARE, GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI DECONTAMINARE
   
F   CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE
   
G   SERVICII DE COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; SERVICII DE REPARAȚII A AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR
   
H   SERVICII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
   
I   SERVICII DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
   
J   SERVICII DE INFORMARE ȘI COMUNICARE
   
K   SERVICII FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI
   
L   SERVICII IMOBILIARE
   
M   SERVICII PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
   
N   SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI DE ASISTENȚĂ
   
O   SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; SERVICII OBLIGATORII DE ASIGURĂRI SOCIALE
   
P   SERVICII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   
Q   SERVICII SANITARE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   
R   SERVICII ARTISTICE, DE ARTĂ SCENICĂ ȘI RECREATIVE
   
S   ALTE SERVICII
   
T   SERVICII DE ANGAJATOR FAMILIAL; BUNURI ȘI SERVICII NEDIFERENȚIATE, PRODUSE ÎN GOSPODĂRIE PENTRU UZUL PROPRIU
   
U   SERVICII PRESTATE DE ORGANE ȘI ORGANIZAȚII EXTRATERITORIALE
   

Page 1/1  
Top