METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH    
    97   Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
   
    98   Różnorodne wyroby i usługi produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne
   

Page 1/1  
Top