METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE    
    77   Wynajem i dzierżawa
   
    78   Usługi związane z zatrudnieniem
   
    79   Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane
   
    80   Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
   
    81   Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
   
    82   Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
   

Page 1/1  
Top