METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE    
    45   Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych
   
    46   Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
   
    47   Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
   

Page 1/1  
Top