METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE    
    32   Pozostałe wyroby    
       32.1   Wyroby jubilerskie, biżuteria i podobne wyroby
   
       32.2   Instrumenty muzyczne
   
       32.3   Sprzęt sportowy
   
       32.4   Gry i zabawki
   
       32.5   Urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne
   
       32.9   Wyroby gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top