METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE    
    10   Artykuły spożywcze    
       10.9   Gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt    
          10.91   Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich    
             10.91.9   Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich    
                10.91.99   Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
   

Page 1/1  
Top