METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE    
    10   Artykuły spożywcze    
       10.8   Pozostałe artykuły spożywcze    
          10.89   Pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane    
             10.89.1   Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
   
             10.89.9   Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   

Page 1/1  
Top