METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER, OG PRIVATE HUSHOLDNINGERS PRODUKSJON AV DIVERSE VARER OG TJENESTER TIL EGET BRUK    
    97   Lønnet arbeid i private husholdninger
   
    98   Private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk
   

Page 1/1  
Top