METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   ANNEN TJENESTEYTING    
    94   Aktiviteter i medlemsorganisasjoner
   
    95   Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk
   
    96   Annen personlig tjenesteyting
   

Page 1/1  
Top