METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER    
    90   Kunstnerisk virksomhet og underholdning
   
    91   Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
   
    92   Lotteri og totalisatorspill
   
    93   Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
   

Page 1/1  
Top