METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   HELSE- OG SOSIALTJENESTER    
    86   Helsetjenester
   
    87   Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
   
    88   Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
   

Page 1/1  
Top