METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING    
    77   Utleie- og leasingvirksomhet
   
    78   Arbeidskrafttjenester
   
    79   Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
   
    80   Vakttjeneste og etterforskning
   
    81   Tjenester tilknyttet eiendomsdrift
   
    82   Annen forretningsmessig tjenesteyting
   

Page 1/1  
Top