METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET    
    64   Finansieringsvirksomhet
   
    65   Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
   
    66   Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
   

Page 1/1  
Top