METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OG LAGRING    
    49   Landtransport og rørtransport
   
    50   Sjøfart
   
    51   Lufttransport
   
    52   Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
   
    53   Post og distribusjonsvirksomhet
   

Page 1/1  
Top