METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER    
    45   Handel med og reparasjon av motorvogner
   
    46   Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
   
    47   Detaljhandel, unntatt med motorvogner og motorsykler
   

Page 1/1  
Top