METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET    
    41   Oppføring av bygninger
   
    42   Anleggsvirksomhet
   
    43   Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
   

Page 1/1  
Top