METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   BEARBEIDEDE VARER    
    10   Næringsmidler
   
    11   Drikkevarer
   
    12   Tobakksvarer
   
    13   Tekstiler
   
    14   Klær
   
    15   Lær og lærvarer
   
    16   Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
   
    17   Papir og papirvarer
   
    18   Trykking og reproduksjon av innspilte opptak
   
    19   Koks og raffinerte petroleumsprodukter
   
    20   Kjemikalier og kjemiske produkter
   
    21   Farmasøytiske råvarer og preparater
   
    22   Gummi- og plastprodukter
   
    23   Andre ikke-metallholdige mineralprodukter
   
    24   Metaller
   
    25   Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
   
    26   Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter
   
    27   Elektrisk utstyr
   
    28   Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted
   
    29   Motorvogner og tilhengere
   
    30   Andre transportmidler
   
    31   Møbler
   
    32   Annen industriproduksjon
   
    33   Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
   

Page 1/1  
Top