METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    05   Kull og brunkull
   
    06   Råolje og naturgass
   
    07   Metallholdig malm
   
    08   Bryting og bergverksdrift ellers
   
    09   Tjenester tilknyttet bergverksdrift
   

Page 1/1  
Top