METADATA
Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTER FRA JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE    
    01   Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell
   
    02   Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
   
    03   Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst
   

Page 1/1  
Top