METADATA
Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER, SANERING    
    36   Natuurlijk water; behandeling en distributie van water
   
    37   Afvalwaterafvoer; zuiveringsslib
   
    38   Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
   
    39   Sanering en ander afvalbeheer
   

Page 1/1  
Top