METADATA
Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUCTEN VAN DE LANDBOUW, DE BOSBOUW EN DE VISSERIJ
   
B   WINNING VAN DELFSTOFFEN
   
C   INDUSTRIEPRODUCTEN
   
D   ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT
   
E   DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER, SANERING
   
F   BOUWWERKEN; BOUWNIJVERHEID
   
G   GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO’S EN MOTORFIETSEN
   
H   VERVOER EN OPSLAG
   
I   VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN
   
J   INFORMATIE EN COMMUNICATIE
   
K   FINANCIËLE DIENSTEN EN VERZEKERINGEN
   
L   EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
   
M   VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE DIENSTEN
   
N   ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
   
O   OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN
   
P   ONDERWIJS
   
Q   MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
   
R   KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE
   
S   ANDERE DIENSTEN
   
T   HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE GOEDEREN EN DIENSTEN, DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK GEPRODUCEERD
   
U   EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN
   

Page 1/1  
Top