METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRODOTTI MANIFATTURATI    
    10   Prodotti ta’ l-ikel    
       10.1   Laħam u prodotti tal-laħam ippriservati
   
       10.2   Ħut, krustaċji u molluski pproċessati u ppriservati
   
       10.3   Frott u ħaxix ipproċessat u ppriservat
   
       10.4   Żjut u xaħmijiet tal-ħxejjex u l-annimali
   
       10.5   Prodotti tal-ħalib
   
       10.6   Prodotti tal-mitħna tal-qmuħ, lamti u prodotti tal-lamtu
   
       10.7   Prodotti tal-forn u prodotti farinaċew
   
       10.8   Prodotti ta’ l-ikel oħrajn
   
       10.9   Għalf ippreparat ta’ l-annimali
   

Page 1/1  
Top