METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODOTTI TA’ L-AGRIKOLTURA, IL-FORESTRIJA U S-SAJD
   
B   XOGĦOL TAL-MINJIERI U L-BARRIERI
   
C   PRODOTTI MANIFATTURATI
   
D   ELETTRIKU, GASS, STIM U KONDIZZJONAMENT TA’ L-ARJA
   
E   PROVVISTA TA’ L-ILMA; DRANAĠĠ; IMMANIĠĠJAR TA’ L-ISKART U SERVIZZI TA’ RIMEDJAZZJONI
   
F   KOSTRUZZJONIJIET U XOGĦOL TA’ KOSTRUZZJONI
   
G   SERVIZZI FIL-QASAM TAN-NEGOZJU BL-INGROSSA U BEJGĦ BL-IMNUT; SERVIZZI TA’ TISWIJA TA’ VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI
   
H   SERVIZZI TA’ TRASPORT U ĦAŻNA
   
I   SERVIZZI TA’ AKKOMODAZZJONI U IKEL
   
J   SERVIZZI TA’ TAGĦRIF U KOMUNIKAZZJONI
   
K   SERVIZZI FINANZJARI U TA’ ASSIGURAZZJONI
   
L   SERVIZZI RELATATI MA’ BENI IMMOBBLI
   
M   SERVIZZI PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI
   
N   SERVIZZI AMMINISTRATTIVI U TA’ APPOĠĠ
   
O   SERVIZZI TA’ AMMINISTRAZZJONI U DIFIŻA PUBBLIKA; SERVIZZI OBBLIGATORJI TA’ SIGURTÀ SOĊJALI
   
P   SERVIZZI FL-EDUKAZZJONI
   
Q   SERVIZZI TAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM U XOGĦOL SOĊJALI
   
R   SERVIZZI FL-ARTI, IL-PASSATEMP U R-RIKREAZZJONI
   
S   SERVIZZI OĦRAJN
   
T   SERVIZZI TA’ DJAR BĦALA IMPJEGATURI; OĠĠETTI MHUX MAGĦŻULA U SERVIZZI PRODOTTI FID-DJAR GĦALL-UŻU TAGĦHOM STESS
   
U   SERVIZZI PPROVDUTI MINN ORGANIZZAZZJONIJIET U KORPI EXTRATERRITORJALI
   

Page 1/1  
Top