METADATA
Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN IESTĀŽU SNIEGTIE PAKALPOJUMI    
    99   Ārpusteritoriālo organizāciju un iestāžu sniegtie pakalpojumi
   

Page 1/1  
Top