METADATA
Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU PAKALPOJUMI; DAŽĀDAS MĀJSAIMNIECĪBU PAŠU PATĒRIŅAM RAŽOTAS PRECES UN PAKALPOJUMI    
    98   Dažādas privāto mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces un pakalpojumi    
       98.1   Dažādas privātu mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces    
          98.10   Dažādas privātu mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces
   

Page 1/1  
Top