METADATA
Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   BŪVES UN BŪVDARBI    
    41   Ēkas un ēku būvniecība
   
    42   Inženiertehniskās būves un inženierbūvniecība
   
    43   Speciāli būvdarbi
   

Page 1/1  
Top