METADATA
Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI    
    10   Pārtikas produkti    
       10.8   Citi pārtikas produkti    
          10.89   Pārējie citur neklasificēti pārtikas produkti    
             10.89.1   Zupas, olas, raugs un citi pārtikas produkti; gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas
   
             10.89.9   Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošanā
   

Page 1/1  
Top