METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS    
    99   Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
   

Page 1/1  
Top