METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, PASLAUGOS; NAMŲ ŪKIŲ SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI PAGAMINTI NEDIFERENCIJUOJAMI GAMINIAI IR PASLAUGOS    
    98   Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos    
       98.1   Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai    
          98.10   Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai
   

Page 1/1  
Top