METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, PASLAUGOS; NAMŲ ŪKIŲ SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI PAGAMINTI NEDIFERENCIJUOJAMI GAMINIAI IR PASLAUGOS    
    97   Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
   
    98   Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos
   

Page 1/1  
Top