METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIO DARBO PASLAUGOS    
    86   Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
   
    87   Stacionarinės globos paslaugos
   
    88   Nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo paslaugos
   

Page 1/1  
Top