METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR TECHNINĖS PASLAUGOS    
    69   Teisinės ir apskaitos paslaugos
   
    70   Pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos
   
    71   Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
   
    72   Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
   
    73   Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos
   
    74   Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos
   
    75   Veterinarijos paslaugos
   

Page 1/1  
Top