METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGOS    
    58   Leidybos paslaugos
   
    59   Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos
   
    60   Programų rengimo ir transliavimo paslaugos
   
    61   Telekomunikacijų paslaugos
   
    62   Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos
   
    63   Informacinės paslaugos
   

Page 1/1  
Top