METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   ELEKTROS ENERGIJA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS    
    35   Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas
   

Page 1/1  
Top