METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PAGAMINTI PRODUKTAI    
    30   Kitos transporto priemonės ir įranga    
       30.1   Laivai ir valtys
   
       30.2   Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys
   
       30.3   Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą
   
       30.4   Karinės kovinės transporto priemonės
   
       30.9   Niekur kitur nepriskirta transporto įranga
   

Page 1/1  
Top