METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PAGAMINTI PRODUKTAI    
    10   Maisto produktai
   
    11   Gėrimai
   
    12   Tabako gaminiai
   
    13   Tekstilės gaminiai
   
    14   Drabužiai
   
    15   Oda ir odos dirbiniai
   
    16   Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų
   
    17   Popierius ir popieriaus gaminiai
   
    18   Spausdinimo ir įrašymo paslaugos
   
    19   Koksas ir rafinuoti naftos produktai
   
    20   Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai
   
    21   Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai
   
    22   Guminiai ir plastikiniai gaminiai
   
    23   Kiti nemetalo mineraliniai produktai
   
    24   Pagrindiniai metalai
   
    25   Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius
   
    26   Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai
   
    27   Elektros įranga
   
    28   Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga
   
    29   Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės
   
    30   Kitos transporto priemonės ir įranga
   
    31   Baldai
   
    32   Kitos pagamintos prekės
   
    33   Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos
   

Page 1/1  
Top