METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI    
    01   Žemės ūkio, medžioklės ir susijusios paslaugos
   
    02   Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios paslaugos
   
    03   Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos
   

Page 1/1  
Top