METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI
   
B   KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
   
C   PAGAMINTI PRODUKTAI
   
D   ELEKTROS ENERGIJA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
   
E   VANDENS TIEKIMAS; NUOTEKŲ VALYMO, ATLIEKŲ TVARKYMO IR REGENERAVIMO PASLAUGOS
   
F   STATINIAI IR STATYBOS DARBAI
   
G   DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS PASLAUGOS; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTO PASLAUGOS
   
H   TRANSPORTO IR SAUGOJIMO PASLAUGOS
   
I   APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGOS
   
J   INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGOS
   
K   FINANSINĖS IR DRAUDIMO PASLAUGOS
   
L   NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ PASLAUGOS
   
M   PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR TECHNINĖS PASLAUGOS
   
N   ADMINISTRACINĖS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS
   
O   VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGOS IR GYNYBOS PASLAUGOS; PRIVALOMOJO SOCIALINIO DRAUDIMO PASLAUGOS
   
P   ŠVIETIMO PASLAUGOS
   
Q   ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIO DARBO PASLAUGOS
   
R   MENO, PRAMOGŲ IR POILSIO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS
   
S   KITOS PASLAUGOS
   
T   NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, PASLAUGOS; NAMŲ ŪKIŲ SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI PAGAMINTI NEDIFERENCIJUOJAMI GAMINIAI IR PASLAUGOS
   
U   EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
   

Page 1/1  
Top